Aktuellt


Historieserierna ”I våra kungars fotspår ” och ”I våra kejsares fotspår” finns nu till salu.
”I våra kungars fotspår ” 10 delar, 10 dvdskivor, speltid 9 timmar 42 minuter  69€ + 10€ postkostnader

”I våra kejsares fotspår” 5 delar, 5 dvdskivor, á 58 min. 40€ + 10€ postkostnader
Båda serierna 100€ + 10€ postkostnader
Serierna kan beställas från: douglas@douglasproductions.fiJean Sibelius i Korpo – 56 min HD

Inför Jean Sibelius 150-årsjubileumsår har Douglas Productions producerat dokumentären ”Sibelius i Korpo” i samarbete med Svenska Yle, Sveriges och Danmarks television / SVT och DR.
Det här är en historia som få känner till, nämligen Jean Sibelius vistelse i Korpo somrarna 1886 och 1887. De vackra musikstycken som Sibelius komponerade i Korpo har varit länge bortglömda. Noterna är fortfarande opublicerade, de återfanns först hundra år efter att musiken hade komponerats bland de noter som Sibelius släktingar skänkt till Finlands nationalbibliotek.

Sibelius

Då Sibelius komponerade sina musikstycken i Korpo var han en helt annan person än den allvarliga gamla koloss, som vi känner från senare fotografier. Under sina vistelser i Korpo var Sibelius en glad, stilig ung man som hade en passion att bli en violinvirtuos.


SibeliusSibelius

Jean Sibelius spelas av den skicklige violinisten Sebastian Silén. De flesta andra musikerna är från Sibeliusakademin.
Filmens främsta sakkunnige är musikdoktorn och pianokonstnären Folke Gräsbeck, som är en av världens största experter på Sibelius ungdomsverk.   

Albert Edelfelt  1854-1905 – En av Nordens kändaste konstnärer, 59 min
Filmen kan fås på DVD för 30 € + 5€ postkostnader


En kortare version på 13,5 min av Albert Edelfelt dokumentären, finns att få på svenska, finska, engelska, franska, tyska, spanska, italienska och ryska och de kan ses på Vimeo.

 Albert Edelfelt

Filmen berättar om en ung känslig konstnär som på sin tid blev en av Nordens kändaste konstnärer. Han härstammade från en fattig svensk adelssläkt och blir tidigt faderlös.


Drottning Blanka, Albert Edelfelt

Albert Edelfelt är 23 år gammal målar han "Drottning Blanka” . På Salongen i Paris 1877 lovordar kritikerna målningen och genom fotografier och gravyrer blev tavlan årets kändaste målning i Norden.

 

Virginie, Albert Edelfelt

I Paris utvecklas Edelfelt till en av Europas populäraste porträttmålare och blir en av centralfigurerna i den nordiska konstnärsgruppen. Hans porträtt och stora friluftsmålningar väcker uppmärksamhet på den årliga Paris Salongen och han blir de danska, svenska och ryska hovens hovmålare och gunstling.


 Louis Pasteur, Albert
           Edelfelt

År 1885 målar Edelfelt ett Porträttet av den kände franske vetenskapsmannen Louis Pasteur. Porträttet blir hans internationellt kändaste verk. Konstkritikern Albert Wolff skriver i Figaro. "Edelfelt har skapat den bestående bilden av Pasteur”.  De internationella konsthandlarna i Paris, New York och London vill köpa flera tavlor än han hinner måla.   

Luxenbourg-trädgården, Albert Edelfelt
 
”Luxenbourg-trädgården" från 1887 blir mästerverket i Edwlfelts  parisiska friluftsmåleri

Edelfelt

Många av sina kändaste verk målade Edelfelt på sitt sommarställe Haiko, I Borgå skärgård. Han rörde sig lika naturligt bland bönderna och fiskarna I den finska skärgården som I Europas societet och hov.


Från koja till slott

Dokumentär 28 min

 

Raija Ohlin är en framgångsrik affärskvinna som äger Sveriges enda privatägda kungliga slott. Hur lyckades en fattig finsk invandrarflicka med det? I dokumentären görs en tidsresa i Raijas liv.

 Ekolsunds slott

Raija föddes 1952 i Konginkangas, en liten by i Finland. När Raija var elva år gammal emigrerade hennes familj till Sverige. Som ett invandrarbarn kände sig Raija som en utomstående. Hon säger: det var stor skillnad mellan de riktiga svenskarna och mig. Som 13 åring flydde Raija hemifrån. I dag är Raija en förmögen affärskvinna med många järn i elden. Fast Raija är väl integrerad i det svenska samhället, är hon fortfarande påverkad av sin svåra uppväxttid.Ekolsunds slott

HBLDE RYSKA KEJSARNAS RESOR I STORFURSTENDÖMET FINLAND
En dokumentärserie 5 X 58 min HD
Det här är berättelser om de ryska kejsarna och deras resor i sitt storfurstendöme Finland. Dessa resor är rätt så okända utanför Finland. I det stora ryska riket var kejsarnas liv ofta hotat och kejsarna var strängt bevakade men i Finland kände de sig säkra och kunde fritt umgås med befolkningen. De ryska kejsarna var världens mäktigaste monarker och de var storfurstar i storfurstendömet Finland i över hundra år (1809-1917). ”Miljoner lyder självhärskaren, men dock är hans frihet ofta mindre än hans obetydligaste undersåtes” skrev tidningsmannen Zachris Topelius. Då vi gjorde programserien märkte vi att de flesta av kejsarna var sympatiska och hade liknande problem som vi alla andra. Kejsarna tvingades att spela en roll som de kanske inte trivdes med eller ville ha. Professor Dominic Lieven påpekar i programmen: Vilken västerländsk stadschef orkar härska i mer än tio år? Kejsarna var bundna vid sin makt hela sitt liv. ”Hur lycklig skulle jag inte vara om jag som en bonde kunde bosätta mig på landsbygden och leva mina sista år i frid med min familj” sade många gånger Alexander III.


Aleksanteri I

Del 1  Alexander I – Finlands storfurste 1809 - 1825
Kejsar Alexander I erövrade Finland och samtidigt vann han finländarnas hjärtan. Han blev betagen av den 18-åriga fröken Ulla Möllersvärd och berättelsen om kejsarens och Ullas romans lever kvar ännu i dag. År 1819 gjorde Alexander en rundtur i sitt nya storfurstendöme. Ett så illa förberett statsbesök har knappast någonsin tidigare eller senare arrangerats, men kejsaren var road. Han beskrev resan: ”Jag har fått en riktig rundtur, visserligen en aning ansträngande men den har inte saknat roliga inslag. Och det är säkert att jag aldrig kommer att glömma min trevliga resa.”

 

Nikolai I

Del 2  Nikolaj I – Finlands storfurste 1825-1855
 Under Nikolajs regeringstid utvecklades Finlands förvaltning och ekonomin blomstrade. Kejsarna förvandlade Helsingfors till en ny huvudstad, ett litet St Petersburg, som symbol för sitt nya storfurstendöme. Kejsaren besökte staden och inspekterade de nya ståtliga byggnaderna. Då kejsarens ämbetsmän kritiserade Finlands autonoma särställning utropade Nikolaj: ”Lämna finländarna i fred! Finland är den enda provinsen i mitt stora rike som inte en enda gång förorsakat mig besvär eller missbelåtenhet.”

 

Aleksanteri II

Del 3  Alexander II – Finlands storfurste 1855-1881
Alexander II var finländarnas favoritkejsare.  Alexander försökte åstadkomma flera stora reformer, varav frigivningen av de livegna i Ryssland var den största. Under Alexanders tid industrialiserades Finland, och landet blomstrade. Den första stora industrimässan hölls i Brunsparken 1876. Även kejsaren besökte mässan. ”Hans anlete ljusnade när han såg det tekniska kunnandet som uppnåtts i Finland under hans regeringstid”, skrev Topelius. Då de finska bönderna hörde att ett attentat gjorts mot kejsaren sade de: ”Han borde flytta hit, vi skall nog försvara honom.” Efter Alexander II:s död restes en staty av honom på Senatstorget i Helsingfors. En centralare plats finns knappast i Finland och här har kejsaren stått i över hundra år.
 Del 4  Alexander III - Finlands storfurste 1881 - 1894 
Alexander III:s kejserliga jakt Tsarevna, Tsarens dotter, var en välbekant syn i den fiska skärgården.  Kejsaren och hans gemål Dagmar trivdes i den finska skärgården och där det har bevarats många minnen från deras besök. En gång då kejsaren satt och metade rusade hans adjutant till honom med ett viktigt telegram från Europa. Kejsaren sade: ”Då kejsaren metar får Europa vänta.” Den kejserliga fiskestugan i Langinkoski är kanske det bäst bevarade kejserliga minnesmärket. I fiskestugan kunde kejsarfamiljen föra ett naturnära och enkelt liv. Kejsarinnan kokade själv maten och kejsaren högg ved.

 

Nikolai II

Del 5  Nikolaj II – Finlands storfurste 1894 – 1917
Nikolaj II semestrade med sin familj i Vederlax kommun i den finska skärgården. Här firade den kejserliga familjen somrarna ända till första världskriget. Härifrån styrde kejsaren hela det stora ryska riket och hit inbjöd han utländska gäster på stadsbesök. Kriget tvingade kejsaren att avbryta sin semester och återvända till St. Petersburg. Då den kejserliga jakten Standard vände kursen mot Kronstadt sade han: ”Dessa tårar är kanske de första sanna tårar som ni ser i er kejsares ögon.”
Sveaborg -Nordens Gibraltar  

Dokumentär 25 min

Sveaborg
 
Sjöfästningen Sveaborg utanför Helsingfors är upptagen på UNESCO:s  världsarvslista och är en av Finlands mest popular sevärdheter. Fästningens byggarbete inleddes år 1748 då Finland var en del av Sverige.
 
Ehrensvärd

Sveaborg var Sveriges dyraste byggnadsprojekt någonsin och merparten av byggnaderna och skärgårdsflottans varv är från svenska tiden.


Sveaborg, Kungsporten

Efter att Ryssland erövrat Finland från Sverige 1808 blev fästningen en livlig rysk garnisonsstad. I dag är Sveaborg en av Helsingfors stadsdelar. I våra kungars fotspårDokumentärserien I våra kungars fotspårBeställare: Yle Teema och Yle Fem.


Programserien har fått stöd av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet samt Svenska folkskolans vänner.


Dokumentärserien berättar om tiden då Finland var Sveriges östra del ”Österlandet”. Hurdana var kungarna och regenterna?  Hur påverkade de Finlands öde? Under historiens gång finns många intressanta berättelser och minnen.

Sverige förde otaliga krig med sina grannländer om herraväldet över östersjöhandeln. Krigen drabbade ofta Finland hårt. Under 1600-talet blev det fattiga och glesbebodda Sverige en stormakt. I dokumentärserien får vi veta varför stormakten kollapsade och hur det påverkade Finland. Finland var en del av det svenska riket i över 600 år vilket är betydligt längre än vad Skåne och Blekinge har varit. Serien har filmats i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Ryssland, och över 160 personer har intervjuats.


”Sverige-Finlands historia är underbar! - I våra kungars fotspår berättar i lugn takt hur en hednisk skogsprovins förvandlas till ett västerländskt samhälle och förevisar utan jäkt rikets viktiga byggnader. För den tiodelade serien har 160 sakkunniga intervjuats på autentiska platser med värdefulla föremål framför sig. Docenterna och kyrkornas representanter berättar fascinerande sägner om regenterna lika entusiastiskt som Lasse Pöysti en gång i tiden gjorde. Forskarnas iver smittar av sig. De framhåller dock hela tiden tvivel om sägnernas trovärdighet och betonar luckor i forskningen. Serien låter oss ana att det finns hemligheter i vår historia som man ännu inte löst. I första delen diskuteras hur den mytomspunna biskop Henriks korståg påverkade våra länder.”

Tero Kartastenpää, Tv-maailma


Del 1-  KORSTÅGENS TID

Under medeltiden utbredde sig Sverige österut. Enligt de gamla legenderna erövrades Finland genom tre korståg. I första delen får vi följa med vilka minnen finns kvar från denna tid?
Del 2 -  DET TROGNA ÖSTERLANDET

1362 fick finländarna delta i kungaval. Finland, som kallades för Österlandet, var en jämbördig del av det svenska riket. 1397 bildades Kalmarunionen som bestod av de tre nordiska länderna.Del 3 -  LANDSFADERN

Gustav Vasa var en skicklig politiker. Han lösgjorde Sverige från Kalmarunionen, förnyade landets förvaltning, införde den protestantiska läran och gjorde riket till ett arvkungadöme.


 
Del 4  - BRÖDRASTRIDER

Gustav Vasas söner hade fått en god undervisning. De var intresserade av vetenskap, konst och arkitektur. Men efter kung Gustav Vasas död uppstod mellan dem en hänsynslös strid om makten.
Gustav II Adolf


Del 5  - ETT FYRKANTIGT RIKE

År 1618 bröt det ut ett blodigt religionskrig i Europa. Sveriges kung Gustav II Adolf beslöt sig för att delta i kriget och detta blev början på den svenska stormaktstiden.  
Karl X


Del 6  - NORDENS ATLANTIS

Det svenska riket blev under kungarna Karl X:s och XI:s tid större och mäktigare än någonsin tidigare eller senare. Av stormaktstidens hundratals slott byggdes endast ett par i Finland.
 


Del 7  - SAMMANBROTTET

Genom Karl XII:s misslyckade krigsföring i det stora nordiska kriget förlorar Sverige sin stormaktsställning. Ryssarna ockuperar Finland. En stor del av befolkning flyr till Sverige.
Sveaborg


Del 8  - STÄNDERNAS TID

Efter Karl XII:s misslyckade krig tog ständerna makten. Efter ständernas katastrofala  krig mot Ryssland koncentreras försvaret till Finland där sjöfästningarna Sveaborg och Svartholm byggs.
Gustav III


Del 9 -  PÅ MAKTENS SCEN

Gustav III älskade dramatik både i livet och på scenen. Han gjorde en statskupp och återtog kungamakten. Hans intresse för arkitektur och möbler har gett upphov till en ny stilinriktning.
Gustav III


Del 10 -  AVSKEDET

Vi får följa två svenska enväldiga kungars liv och deras misslyckade krig mot Ryssland. Sverige förlorar sin östra rikshalva, en tredjedel av riket som tillhört Sverige över 600 år.Copyright Douglas Productions 2015